Zkušebna podvozků

Statické zkoušky

Jsme vybaveni zařízením pro statické zkoušky, kde je možné do podvozku upevněného v letové poloze zavádět síly až do 2 000 kg. Statickým působením takových sil v daném směru je možné vyhodnotit vznik a charakter začínající poruchy.

 padostroj-m.gif

 

Dynamické zkoušky

Nejdůležitějším zařízením pro dynamické zkoušky je padostroj, který je vybaven vysokorychlostní videokamerou, záznamovým g-metrem s výstupem na počítač a zapisovacím zařízením.

Celý tento komplex umožňuje vystavit celý podvozkový systém, včetně kola, všem druhům namáhání, které se mohou v provozu vyskytnout: přistání na trávu, beton, kluzké povrchy, traverzní případy a simulovat různé únavové jevy.

Takto vyzkoušený podvozek, včetně zkušebního protokolu, dostává výrobce letadel k provedení zástavby do trupu.

 

Příklad zkušebního grafu:

zkusebna_graf.gif


x
...nebo nám napište pomocí kontaktního formuláře
Comlet > Kompozitové podvozky letadel > Zkušebna podvozků